MỜI BẠN CÀ FE SÁNG

Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đặng Thị Xuân Bình
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/xuanbinh60
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hà Thạch
Quận/huyện Thị xã Phú Thọ
Tỉnh/thành Phú Thọ
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Nguyễn Hoàng Hải, Trần Thanh Nghị
Đã đưa lên 34 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2182 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 42 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 7031 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

LICH