MỜI BẠN CÀ FE SÁNG

Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Duyên
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/MyDuyenlc72
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Mầm non Nam Cường
Quận/huyện Thành phố Lào Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Xác thực bởi Admin Phong Lao Cai, Trương Thị Nguyệt
Đã đưa lên 46 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 113 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 7 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 28495 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

LICH