MỜI BẠN CÀ FE SÁNG

Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lý Đắc Định
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị Truong THCS Thuong Nong
Quận/huyện Huyện Tam Nông
Tỉnh/thành Phú Thọ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 22 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2252 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 13601 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

LICH