MỜI BẠN CÀ FE SÁNG

Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Yên
Giới tính Nam
Website https://yuio.violet.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Phong Khê
Quận/huyện Huyện Yên Phong
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Xác thực bởi Vũ Kim Phượng, Nguyễn Đình Triển
Đã đưa lên 2352 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 313 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 5689 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 173048 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

LICH