MỜI BẠN CÀ FE SÁNG

Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Vân
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Gio Phong
Quận/huyện Huyện Gio Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Trần Hữu Minh, Nguyễn Thị Kim Vân
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 720 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 78 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

LICH