MỜI BẠN CÀ FE SÁNG

Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Hện tượng thiên nhiên_Làm quen chữ cái G, Y

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG MỘT NGÀY TÍCH HỢP Lĩnh Vực Phát Triển Nhận Thức Thứ 6 ngày 03 tháng 04 năm 2015 Hoạt động: Làm quen chữ cái Chủ đề: Nước-Hiện tượng tự nhiên Chủ đề nhánh: Thời tiết (Mưa, giông, sấm chớp) Đề tài: Làm quen chữ cái g, y. I/ Tiến trình hoạt động trong ngày 1/ Kế hoạch đón trẻ - trò chuyện – thể dục sáng (6h30 – 8h) Hoạt động Nội dung Mục đích Yêu cầu Chuẩn bị...

LICH